Autopark i CARPORT w Poznaniu

Zespół Somobiles prezentował pod koniec Sierpnia w salonach Autopark i CARPORT w Poznaniu rozwiązania oparte o nowe podejście do zarządzania procesowego w obszarze kontaktu firmy z jej Klientami.

Ewentualne rozwiązanie dotyczyć będzie obszaru kontaktu z  Klientami z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji.  Projekt w branży samochodowej byłby pierwszym wdrożeniem somobiles w zakresie zarządzania procesami po auditach jakościowych dotychczasowych form komunikacji.