Oferta

Oferta skierowana do organizacji usługowych i produkcyjnych, które w swojej strategii uwzględniają wdrożenie nowego rozwiązania informatycznego, technicznego czy technologicznego

Rozwiń »

Etapy auditu:

 • diagnoza stanu obecnego całej  organizacji  bądź  części, której dotyczy wdrożenie,
 • zdefiniowanie procesów/czynności   funkcjonujących w jednostce,
 • zwymiarowanie procesów/czynności ( efektywność procesów, organizacji),
 • przedstawienie  problemów  i obserwacji  zidentyfikowanych w procesach, mających istotny
 • wpływ na funkcjonowanie organizacji i efektywność procesów,
 • rekomendacja zmian w procesach i organizacji pracy pod kątem wdrażanego rozwiązania,
 • konsultacje przy wdrożeniu.

Korzyści dla organizacji:

 • zmniejszenie ryzyka niedostosowania wdrożonego rozwiązania do obecnie funkcjonującej
 • organizacji – wdrożenie „na miarę”,
 • celowe przygotowanie organizacji (ludzie i procesy) do wdrożenia nowego rozwiązania
 • świadomość pracowników,
 • uniknięcie chaosu organizacyjnego po wdrożeniu rozwiązania- procesy zbieżne
 • z wdrażanym rozwiązaniem,
 • optymalizacja zatrudnienia poprzez zwymiarowanie procesów/ etatów – optymalne
 • wykorzystanie czasu pracy pracowników,
 • optymalne wykorzystanie zasobów sprzętowych,
 • zmniejszenie ryzyka niepowodzenia wdrożenia rozwiązania.

Oferta skierowana do organizacji usługowych i produkcyjnych, które stawiają na zwiększenie konkurencyjności, zmniejszenie kosztów operacyjnych i podniesienie efektywności  jednostki.

Rozwiń »


Z wykorzystaniem narzędzia Value Stream Mapping ( Mapowanie Strumienia Wartości), które

 • pozwala na wizualizację przebiegu procesu i przepływu informacji  oraz identyfikację marnotrawstwa w procesie
 • przedstawia stan obecny procesów w jednostce
 • pomaga we wprowadzeniu trwałych i systematycznych usprawnień

Etapy  auditu

 • przegląd obecnie funkcjonujących procesów
 • stworzenie mapy aktualnych procesów czyli wizualnego schematu wykonywanych czynności
 • identyfikacja  problemów w procesach
 • przygotowanie I przedstawienie zoptymalizowanych procesów z uwzględnieniem adaptacji procesów do wymagań organizacji
 • akceptacja rekomendowanych rozwiązań przez organizację
 • opracowanie planu usprawnień organizacji pracy
 • wdrożenie  zoptymalizowanych procesów

Korzyści dla organizacji

 • uproszczenie I skrócenie  procesów
 • identyfikacja i eliminacja „wąskich gardeł” w procesie
 • zmniejszenie zależności  i eliminacja czynności powtarzalnych
 • zmniejszenie ilości błędów poprzez eliminację czynności   manualnych
 • poprawa organizacji pracy pracowników
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych,np. koszty materiałów biurowych
 • optymalizacja zatrudnienia poprzez  efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy pracowników
 • optymalne wykorzystanie zasobów sprzętowych
 • podniesienie konkurencyjności organizacji

Oferta skierowana do organizacji usługowych i produkcyjnych, które chcą wdrożyć  lub zmodyfikować SZJ oraz ubiegać się o certyfikację zgodnie z normą ISO 9001:2008

Rozwiń »


Konsultacje w przypadku, gdy organizacja nie ma wdrożonego SZJ

 • Ustalenie etapów wdrożenia systemu
 • Diagnoza procesów w organizacji
 • Stworzenie dokumentacji systemu
 • Weryfikacja wdrożenia systemu

Rozwiń »

MyBOX jest platformą komunikacyjną realizującą obsługę e-recepcji. Platforma działa jako aplikacja przeglądarkowa, a jej pełna funkcjonalność dostępna jest z dowolnego miejsca z podłączeniem do Internetu przy użyciu standardowego sprzętu komputerowego.

Rozwiń »

MyBOX to:

 • ujednolicona komunikacja i obsługa klientów przez Internet
 • użycie zintegrowanych i bezpiecznych kanałów transmisji
 • przekaz dokumentów połączony z ich jednoczesną prezentacją,
 • autoryzacja elektronicznym podpisem.

Jeśli są Państwo zainteresowani prezentacją i szczegółowymi informacjami na temat platformy MyBOX prosimy o kontakt.

Każda innowacyjna firma powinna wyróżniać się spośród innych stosowaniem zaawansowanych i nowoczesnych narzędzi pracy. Jednym ze środków wzbogacenia kanałów komunikacyjnych jest strona mobilna firmy dostępna z poziomu telefonu komórkowego.

Rozwiń »

Do strony mobilnej dotrzeć można zarówno tradycyjnie poprzez wpisanie adresu w przeglądarce jak i poprzez zeskanowanie telefonem kodu 2D. Kod 2D jest adresem strony mobilnej zapisanym w postaci graficznej (aplikacje do skanowania pobrać za darmo z Internetu).

Kod 2D może być z łatwością powielany na materiałach reklamowych, drukach korespondencyjnych firmy, plakatach, czy banerach.

Dzięki stronie mobilnej klient ma stały dostęp do najważniejszych informacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani stworzeniem strony mobilnej dla swojej firmy prosimy o kontakt.

Zapraszamy do pobrania naszej wizytówki mobilnej. Wystarczy że zeskanujesz prezentowany obok kod 2d