O firmie

somobiles.com zajmuje się przygotowaniem najlepszej dedykowanej dla Klienta mapy procesów poprzez przeprowadzenie auditów jakościowych dotyczących wszystkich procesów w danej organizacji.

Szczególną specjalizacją objęte są procesy związane z kontaktem firmy z Klientami m.in. w ramach procesów obsługi Klienta na platformach CRM.

Przygotowanie mapy procesu obecnego (przygotowywanej na podstawie wywiadu z uczestnikami procesu) wraz z tabelą „problemów” pokazuje stan obecny i jest „fotografią dnia”, po której następuje przygotowanie rekomendacji i przedstawienie zoptymalizowanego, nowego procesu.

Dodatkowo zwymiarowanie „zasobów” i czynności pozwala na podjęcie decyzji związanych z wdrażaniem zmian w organizacji dążącej” do zarządzania procesowego.

Materiał finalny może być uzupełniony o listę wymagań funkcjonalnych na systemy informatyczne wspierające procesy w organizacji.