Zakończony audit procesów w ZOZ w Gnieźnie

Pod koniec października zakończyliśmy audit procesów rejestracji pacjentów w ZOZ w Gnieźnie. Przygotowano rekomendacje dotyczące modyfikacji procesu i przedstawiono rozwiązania, które mogą pomóc w sprawnej obsłudze pacjentów. Ze względu na umiejscowienie poradni specjalistycznych w trzech lokalizacjach na dzień dzisiejszy nie jest możliwe wdrożenie centralnej rejestracji co jest główną rekomendacją poauditową. Jednak zaplanowane na koniec listopada 2011 r. zakończenie budowy nowego obiektu pozwoli na realizację tego projektu i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań systemów centralnej rejestracji pacjentów.

Z wyrazami szacunku

zespół somobiles.com